Приложения

Къде Angie намира приложение?

ANGIE IoT за образованието

Наблюдавайте отдалечено температурата, влажността, атмосферното налягане и количество на въглероден диоксид (СО2) с цел осигуряване благоприятни условия.

Прочети »

ANGIE Monitor CO2 за птицевъди

Наблюдавайте отдалечено температурата, влажността, атмосферното налягане и количество на въглероден диоксид (СО2) с цел осигуряване благоприятни условия.

Прочети »

ANGIE Monitor за винопроизводители

Наблюдението на почвата е от основно значение за качеството на гроздето. За съхранение на готовата продукция е важна температурата и влажността в избите, където също можем да предложим решение.

Прочети »

ANGIE Monitor за сгради

Наблюдавайте микроклимат в сгради и затворени пространства – офис сгради, хотели, сървърни помещения, складове, изби, лаборатории, аптеки, магазини, детски градини, училища, музеи, галерии, болнични заведения, общински и административни сгради и други.

Прочети »

ANGIE Locator за превозни средства

Наблюдавайте вашите подвижни активи. Локализиране на подвижни или рядко подвижни обекти помага за по-лесното им откриване чрез визуализиране на текущото им местоположение, история на придвижване и посоката на движение.

Прочети »

ANGIE Locator & ANGIE Monitor във фармацията

Наблюдавайте местоположението и посоката на движение в реално време на стоки, пратки или служители.Наблюдавайте температурата и влажността във вашите складови помещения, търговските площи на аптеките, хладилни камиони и други.

Прочети »

ANGIE Locator за работни екипи

Наблюдавайте местоположението на работни екипи, чиято работа изисква активно движение (пеша и с превозно средство) в градска и извънградска среда. С Angie приложението може да определяте местоположението и посока им на движение в реално време.

Прочети »

ANGIE Locator за мобилна техника

Визуализирайте местоположението на куриери, чиято работа изисква активно движение (пеша или с превозно средство) в градска и извънградска среда.С Angie Locator може да определяте посока им на движение в реално време.

Прочети »

Разгледайте нашите продукти!