ANGIE 2 в 1 за транспортни компании

Информация

Наблюдавайте в реално време къде е вашата стока и при какви условия се превозва! Услугата включва цялостно решение за наблюдение на текуща локация, история на придвижване, както и температура в превозни средства, камиони, хладилни камери и други. Системата предоставя известия, при преминаване на определени температурни прагове, справки за измерваните параметри и експорт на данните

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Наблюдение на температура

На всяко превозно средство се поставя GPS, а към него, посредством Bluetooth, се прикрепят до 4 сензора за измерване на температура. Събраните данни от измерванията се изпращат през мрез мобилната мрежа към централизирана облачна система, а от там се визуализират в Angie IoT платформа на мобилно или стационарно устройство.

Ползи

Възползвайте се от услугите на Angie сега