ANGIE IoT за образованието

Smart решения за образованието

Angie IoT платформата предоставя отдалечен мониторинг в учебните зали, като наблюдава микроклимата в тях и спомага за по- чист въздух в помещенията и оптимизиране на сметките за електричество и отопление.

Системата използва сензорни устройства , които измерват:

 • Температура и влажност в учебните зали;
 • CO2 – за редуциране на бактериите и вирусни във въздуха;
 • Атмосферно налягане – параметър допълващ CO2 измерванията;
 • Индикация за отворена затворена врата – при неоторизиран достъп в зали, складове, архиви и други;
 • Индикация при наводнение – за предотвратяване на събития;
 • Индикация при прекъсване на електричеството;
 • Локация на важни и скъпи активи.

Angie Мonitor Indoor

Усмихнатото човече на екрана индикира за нормални нива на въглероден диоксид, а намръщеното че е време да отворим прозорец или включим UV лампа.

Контролирането на температурата позволява да се осигури балансиран микроклимат и оптимизация на сметките за електричество.

Влажността е определяща за правилното съхранение на архиви или учебни материали.

Използвайте за:
 • Учебни и спортни зали
 • Библиотеки и архиви
 • Столови пространства –  хладилници и фризери за правилно съхранение на хранителни стоки
 • Складове и таванни пространства
 • Сървърни и технологични помещения

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Устройства за наблюдение на околна среда:

Angie Monitor СО2

Co2

Измерване на температура, влажност, атмосферно налягане и въглероден диоксид (СО2) 

Angie Monitor Combo

Angie Monitor Combo

Измерване на температура и влажност и отворена/затворена врата

Loren Networks предлага още:

 • Иновативна видео-конферентна система, използваща изкуствен интелект
 • Виртуална Разходка за учебни заведения
 • Електронен звънец
 • Доставка и поддръжка на ИТ оборудване
 • Цялостно проектиране на мрежата
 • Видеонаблюдение
 • Пожароизвестителни решения

Възползвайте се от услугите на Angie сега