ANGIE Locator & ANGIE Monitor във фармацията

ANGIE Locator

Angie Locator:

Наблюдавайте местоположението и посоката на движение в реално време на стоки, пратки или служители. Получете известия при преминаване на определена геозона, разделете вашите обекти в групи по признак и запазете история на следи.

Angie monitor:

Наблюдавайте температурата и влажността във вашите складови помещения, търговските площи на аптеките, хладилни камиони и други. Получете известия при превишаване на предварително зададени граници на температура и влажност. Статистики за минали периоди.

ANGIE Monitor

ANGIE Monitor за наблюдение на температура и влажност в складови помещения, търговските площи на аптеките, хладилни камиони и други.

Получаване на известия при превишаване на предварително зададени граници на температура и влажност.

Статистики за минали периоди.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Характеристики на устройството Locator

Характеристики на устройства Monitor

Angie Monitor Temperature

Angie Monitor temp

Измерване на температура и влажност в диапазона от -20 до +50 °C

Angie Monitor Combo

Angie Monitor Combo

Измерване на температура и влажност и отворена/затворена врата

Възползвайте се от услугите на Angie сега