ANGIE Locator за мобилна техника

Наблюдавайте къде се намира вашият доставчик

Наблюдение на куриери:

Визуализирайте местоположението на куриери, чиято работа изисква активно движение (пеша или с превозно средство) в градска и извънградска среда.

С Angie Locator може да определяте посока им на движение в реално време.

Получавайте известия при отклонение от предварително зададени граници, например напускане или навлизане в геозона.

Разделете своите активи в групи по признак, създавайте геозони, наблюдавайте история на следи

Наблюдение на пратки

С Angie Locator вие получавате визуализация на местоположението на клиентски пратки в градска и извънградска среда и посока им на движение в реално време.

Вашите клиенти могат да наблюдават тяхното придвижване през приложението ANGIE.

След натискане на бутона за локация от куриера, се визуализира текуща локация на пратката и куриера, като може да бъде изписан и статус на доставката.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Характеристики на устройството

Възползвайте се от услугите на Angie сега