ANGIE Locator за превозни средства

Наблюдение на подвижни активи

Наблюдавайте вашите подвижни активи. Локализиране на подвижни или рядко подвижни обекти помага за по-лесното им откриване чрез визуализиране на текущото им местоположение, история на придвижване и посоката на движение.

Предотвратете кражби, които биха довели до допълнителни разходи.

ANGIE платформата позволява да дефинирате правила за излизане или навлизане в дадена геозона. Получете известие при нарушаване на правилото.

Велосипеди, тротинетки, мотопеди, МПС, тежка техника и други, могат да бъдат допълнително защитени.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Angie Locator устройства

Angie Locator Personal

Angie Locator Personal

Персонален тракер за наблюдение на мобилни обекти и детайлно проследяване

Angie Locator Fix

Angie Locator Fix

Наблюдение на рядко подвижни обекти, където са нужни от 1 до 3 съобщения на ден

Angie Locator Pro

Angie Locator PRO

Приложим при подвижни обекти, където е осигурен достъп до 24V захранване от автомобила

Възползвайте се от услугите на Angie сега