ANGIE Monitor 3 in 1 за медицината

Информация

Съхранението на лекарствени продукти изисква поддържане на постоянни температурни нива в помещенията за складиране, както и при транспортирането на лекарства.

Услугата включва цялостно решение за наблюдение на локация, температура и отпадане на напрежение. Angie IoT системата предоставя известия, при преминаване на определени температурни прагове, исторически справки за измерваните параметри и експорт на данните.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Наблюдавайте още

С услугата Angie 2 в 1 може да наблюдавате едновременно локация и температура. На всяко превозно средство се поставя GPS, а към него, посредством Bluetooth, се прикрепят до 4 сензора за измерване на температура. Събраните данни от измерванията се изпращат през чрез мобилната мрежа към централизирана облачна система, а от там се визуализират в Angie IoT платформа на мобилно или стационарно устройство.

Ползи

Възползвайте се от услугите на Angie сега