ANGIE Monitor CO2 за птицевъди

Информация

Системата извършва мониторинг на температурата, влажността, атмосферното налягане и количество на въглероден диоксид (СО2) с цел осигуряване на необходимите условия, при който се отглеждат пилета. 

С помощта на тази система ще получавате известия при настъпила промяна в някой от параметрите на околната среда.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Устройства за наблюдение на околна среда:

Angie Monitor СО2

Co2

Измерване на температура, влажност, атмосферно налягане и въглероден диоксид (СО2) 

Angie Monitor Combo

Angie Monitor Combo

Измерване на температура и влажност и отворена/затворена врата

Възползвайте се от услугите на Angie сега