ANGIE Monitor за винопроизводители

Информация

Наблюдавайте в реално време условията на почвата за по-добър мониторинг на отглежданите масиви.

Цветът на гроздето зависи от съдържанието на танини, концентрация на антоцианин пигмент, които пряко зависят от условията на околната среда – нива на влажност, въглероден диоксид.

Наблюдението на почвата е от основно значение за качеството на гроздето. За съхранение на готовата продукция е важна температурата и влажността в избите, където също можем да предложим решение.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Сензор за наблюдение на почва:

Сензор за наблюдение на околна среда:

Възползвайте се от услугите на Angie сега