ANGIE Monitor за оранжерии и земеделски площи

Наблюдение на почва

Наблюдение на почва:

Наблюдавайте отдалечено температурата и влажността на почвата и въздуха, с цел по-добър мониторинг над отглежданите посеви.

Angie ви предоставя лесни за поставяне устройства, подходящи за наблюдение на земеделски култури.

Наблюдение на помещения:

Наблюдавайте отдалечено температурата и влажността във вашите затворени и полуоткрити пространства – складове, силози, изби и други с цел по-добър мониторинг на условията при съхранение на продукция.

Наблюдение на готова продукция:

Наблюдавайте отдалечено температурата и влажността в купчините готовата продукция, чрез сондово устройство, което се поставя в тях и измерва параметрите в дълбочина, за да се предотвратят гнилостни процеси и запалване на готовата продукция, което води до загуби за земеделските производители.

Наблюдение на помещения

Отдалечено наблюдение на затворени и отворени сгради – складове, силози, изби, в които да се наблюдава температурата и влажността с цел контролиране условията на съхранение на продукция.

Наблюдение на готова продукция

Наблюдение на температура и влажност в купчините готовата продукция, чрез сондово устройство, което се поставя вътре в тях и измерва параметрите в дълбочина, за да се предотвратят гнилостни процеси и запалване на готовата продукция, което води до загуби за земеделските производители.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Възползвайте се от услугите на Angie сега