ANGIE Monitor за животновъди

Информация

Наблюдавайте условията на околната среда с цел по-добър мониторинг на животните в помещенията за отглеждане и пребиваване.

Намалете смъртността и повишете продуктивността на животните, чрез поддържане добри условия на околната среда. Това ще доведе до увеличаване на приходите.

Добавяйки услугата Angie Locator, можете да наблюдавате локацията на животните при паша и да намалите загубите си в случай, че животно се загуби или бива откраднато.

Как работи Angie?

Сензор

Мрежа

Cloud

Angie

Ползи

Характеристики на устройството

Възползвайте се от услугите на Angie сега