Услуги

Angie Locator

GPS тракер с множество приложения за бизнеса

Наблюдавайте отдалечено вашите статични или мобилни активи в реално време. Не позволявайте да се изгубят или да бъдат откраднати! Вижте ги на карта и получете известие при напускане на очертана от вас зона!

Angie Locator е вашето решение за:

Angie Monitor

Smart решението за вашият бизнес

Наблюдавайте отдалечено микроклимата на вашето имущество в реално време.  Получете известие при отклонение на параметрите!

Angie Monitor е вашето решение за:

Angie Agriculture ​

Smart решение за наблюдение на почва

Наблюдавайте отдалечено вашите статични или мобилни активи в реално време. Не позволявайте да се изгубя! Проследете ги на карта и получете известие при възникнал проблем!

Angie Agriculture е вашето решение за:

Angie Protect

Smart решение за наблюдение на инфраструктура

Angie Protect е цялостно решение за наблюдение в реално време на  инфраструктурни мрежи и обекти, базирано на нотификации за отворен/затворен капак, врата, контакт.

Използвайте Angie Protect при контрол и наблюдение за неоторизиран достъп, опити за проникване и вандализъм на инфраструктурни обекти.

Управлявайте планирани задачи по инфраструктурни мрежи и системи;

Angie Protect е вашето решение за:

Angie 2 in 1

Smart решение 2 в 1

Наблюдавайте отдалечено вашите камиони и пратки в реално време. Получете известие при възникнал проблем! Услугата предоставя възможност за наблюдение на температура в хладилните помещения на превозни средства, камиони и бусове. Като: